Czy przeżywasz traumę? Test online do wstępnej autodiagnozy PTSD

(posttraumatic stress disorder — zespół stresu pourazowego)Wielu ludzi doświadczyło w jakimś momencie swojego życia bardzo stresującego i urazowego zdarzenia — traumy (osobiście lub jako świadek). Poniżej znajduje się lista takich stresujących zdarzeń. Zaznacz te, w których brałaś/brałeś udział lub byłaś/byłeś bezpośrednim świadkiem.